FIMBANK

A Global Force in
Trade Finance

Complaints Form

At FIMBank, we believe that customer satisfaction is important and timely complaint resolution is critical for our customers so we commit ourselves to investigate the matter within the shortest time possible. When lodging a complaint it is important to provide us with, as a minimum, the following information which will be kept confidential.


Fil-FIMBank, aħna nemmnu li s-sodisfazzjon tal-klijenti huwa importanti u li r-riżoluzzjoni fil-ħin tal-ilmenti hija aspett kritiku għall-klijenti tagħna, allura nikkommettu ruħna biex ninvestigaw il-kwistjoni fl-iqsar żmien possibbli. Meta tirreġistra lment, huwa importanti li tipprovdilna tal-inqas din l-informazzjoni li ġejja, li se tibqa’ kunfidenzjali.


Items with an * are required/Kriterji mmarkati b’* huma meħtieġa