Complaints Form

At FIMBank, we believe that customer satisfaction is important and timely complaint resolution is critical for our customers so we commit ourselves to investigate the matter within the shortest time possible. When lodging a complaint it is important to provide us with, as a minimum, the following information which will be kept confidential. For further information, you may also send us an email on complaintsofficer@fimbank.com or call on 00356 2132 2102, from 08:30 till 17:00.

Fil-FIMBank, ahna nemmnu li s-sodisfazzjon tal-klijenti huwa importanti u li r-rizoluzzjoni fil-hin tal-ilmenti hija aspett kritiku ghall-klijenti taghna, allura nikkommettu ruhna biex ninvestigaw il-kwistjoni fl-iqsar zmien possibbli. Meta tirregistra lment, huwa importanti li tipprovdilna tal-inqas din l-informazzjoni li gejja, li se tibqa’ kunfidenzjali. Ghal izjed informazzjoni, tista’ wkoll tibaghtilna ittra elettronika fuq complaintsofficer@fimbank.com jew iccemplilna fuq 2132 2102, mit-08:30 sal-17:00.

Items with an * are required/Kriterji mmarkati b’* huma meħtieġa